GuttenPlag Wiki

Ratzmann vs Dix[]

Fragment 093 06-09, Fragment 093 10-19 vs Fragment 093 06-19

Fragment 094 01-10 vs Fragment 094 01-09

Fragment 094 101-102 vs Fragment 094 101-109

Fragment 252 24-29 vs Fragment 252 22-29

Fragment 253 17-20, Fragment 253 22-25 vs Fragment 253 17-25